אסדן בקטמון הישנה

בתכנון

Asden in Old Katamon
p.3_cross-04

בימים אלו אנו מקדמים מספר פרויקטים במתכונת של הריסה ובנייה בשכונת קטמון הישנה. הפרויקטים מצטיינים במיקום מעולה בשכונה היוקרתית, וכתמיד, תכנונם וביצועם יהיה בסטנדרטים העיליים של אסדן.