אסדן על הים פרויקט
הדמיה להמחשה בלבד
https://www.asden.co.il/he/yad-eliyahu/
הדמיה להמחשה בלבד
התמונה להמחשה בלבד
פארק המושבות
הדמיה להמחשה בלבד
הדמייה הטייסים
הדמיה להמחשה בלבד